SHUN FAT UNDERWEAR MANUFACTORY LTD

Contact us——Welcome to our company——hotline:+86 0769-88813079

When you enter the "Contact Shunfa" page, it has become a distinguished person of our underwear manufacturing company. We sincerely welcome your presence! You can contact us in the following ways.

Dongguan Shun Fat Underwear Manufactory Ltd.

Telephone consultation:+86 (852)2396-4564
Hongkong headquarters:Unit 4,9/F.,Cheung Fat Industrial Bldg.,64-76 Larch Street, Tai Kok Tsui, Kowloon,Hong Kong.
Dongguan branch:Jiaoli Village, Zhongtang Town, Dongguan, Guangdong, China.
Chenzhou branch:Changfu project Area, Gulyang Industrial Park, ChenZhou City,HuNan,China.
Burma, Bogu Branch:U palng No.48,Kwln No.1186(Tharyar kone Kwln),Tharyar kone Vlllage,Bago Townshlp,Bago Reglon,Myanmar
GAODE MAP
Dongguan Shun Fat Underwear Manufactory Ltd. Technical Support:【Admin】【Dongguan Website